септембре
Проектът на Antez е нищо по-малко от впечатляващ. Използвайки голям барабан,
френският перкусионист се приспособява към пространството, в което се намира,
трансформирайки го в огромент иструмент, а тялото си и движенията му – в проводник и усилвател,
позволяващ му да достигне амплитудите на симфоничен оркестър.

AEOM септембре 2022.