Antez je francouzský zvukový umělec, jehož původní autorské nástroje obsáhnou široké spektrum zvukového univerza. Rozšiřuje běžný rejstřík způsobů hry na bicí nástroje, který mu umožňuje vytváření emočně velmi působivých hluků. Ve vrstevnatých rezonancích dosahuje zvuku, který je zcela opačný oproti běžnému použití perkusí. Dynamika je nahrazena bezčasím dlouhého tónu, na místo rytmu se zde rozeznívá hmota. Tep je nahrazen cirkulujícím plynutím, které muže mít původ v drobných zvukových detailech a postupem času odkrývá dronovou, až hlukovou intenzitu. Na posluchače-diváka je kladen jistý požadavek, aby se ponořil do intimity zvukové hmoty a oddal se obřadu rozvíjení zvuku od obtížně slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru.

Martin Rezny, září 2022.
---
Antez je francouzský zvukový umelec a sochar, jehož puvodní autorské nástroje obsáhnou široké spektrum zvukového univerza. Continuum je vizuálne-akustická performance pro hráce na perkuse rozeznívané trením, kde Antez aktualizuje tajuplné pohybové a zvukové rituály, pri nichž zkoumá zvukovou hmotu a možnosti percepce fyzickým zakoušením zvuku. Ve vrstevnatých rezonancích dosahuje zvuku, který je zcela opacný oproti bežnému použití perkusí. Dynamika je nahrazena bezcasím dlouhého tónu, na místo rytmu se zde rozeznívá hmota. Tep je nahrazen cirkulujícím plynutím, které muže mít puvod v drobných zvukových detailech a postupem casu odkrývá dronovou, až hlukovou intenzitu. Antez konstruuje zvukové objekty - nástroje, kterými je schopen rozšírit tradicní rejstríky a témbry bicích nástroju o celou krajinu mikrotonálních, alikvóních a rezonujících hlubokých zvukových vrstev – od obtížne slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru. Antez se zabývá se improvizovanou hudbou i zvukovými instalacemi, spolupracuje s divadelníky, tanecníky a filmari. Studoval bicí nástroje u Jacquese Givryho a elektroakustickou hudbu u Xaviera Garcii. Pusobil ve skupinách Art moulu, La Cellule d'Intervention Metamkine, A contrario, Cie: Abîme, La Sallie, Ile désirée. Spolupracoval s hudebníky jako je Yann Gourdon, Seijiro Murayama, Tim Hodgkinson, Joris Ruhl, nebo Jérôme Noëtingerer.

Avaa, Brno 2017.
Druhá cást koncertu byla položená do tmy pro vetší efekt. Antez chodil kolem velkého bubnu porád dokola, pricemž mne by se z toho dávno motala hlava. Patrne se mi motala i za nej, a to jsem sedela! Chodit dokola v jednom smeru pul hodiny musí být vysilující, nenašla bych své publikum. U téhle cásti koncertu jsem nejak predvídala, co cekat. Prece jen – je to bubeník. Chyba. Bubeník to sice je, ale ne takový, jaký bych predpokládala. Ne, že by cas od casu nebubnoval, buben opravdu zaznel, ale šlo spíše o ježdení ruzných nástroju po ploše jednoho obrovského bubnu. Zacalo to dobre – cinela, kterou vodil Antez kolem dokola. Znela jako varhany. Takový ten hluboký tón. Mám je ráda, znejí lépe, než vysoké, ty mi pripomínají sirény.
Antez se soustredil, venoval se jen zvuku. Nebylo na nem znát, jestli se do tónu trefil, ci naopak, nedal to najevo. Když prišly další tóny, byly už vysoké. Zase to pištení meluzíny, na kterou porádají hony, aby ji vyhnaly z komínu. Ovšem hlubokých tónu bylo více než u Judy. Ty byly jako pohlazení. Nejvíce me zaujala obrovská pružina. Nebo to alespon jako pružina vypadalo. Nevydávala ryze vysoké tóny, prevažovaly i nižší. Ty se mi samozrejme líbily. Všechny nástroje byly vyrobeny z kovu, proto ten zvuk, navíc pekne forte.

Záver
StudentPoint.cz Opava 2013.
---
---
Antez je bubeník a sochar(, který zkoumá zvukové jevy prostr(ednictvím jejich výrazného fyzického vnímání. Improvizuje, vytvár(í zvukové instalace, pu*sobí v divadle, zabývá se tancem, filmem… Jeho aktuální projekt Continuum jsou piecy pro te(lesný pohyb a tr(ení bicích nástroju*. Vyznac(ují se akustickými emisemi dlouhých zvuku*, které pu*sobí hypnoticky. Jeho práce je aktualizací tajemných pohybových a zvukových rituálu*, jejichž prožití není nepodobno psychoterapeutické seanci. Antezovy Kontinua mají nezvyklé zvukové textury, nebávale rozšir(ují be(žný rejstr(ík hry na bicí nástroje. Antez zpoc(átku využíval pr(evážne( c(inely, ale postupne( zac(al hledat jakýkoli typ perkusivních objektu*, které sami urc(ovaly rozvoj jeho práce. Na posluchac(e-diváka je kladen jistý požadavek, aby se ponor(il do intimity zvukové hmoty a oddal se obr(adu rozvíjení zvuku od obtížne ( slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru.

Bludný kámen, Ostrava 2013.