Druhá cást koncertu byla položená do tmy pro vetší efekt. Antez chodil kolem velkého bubnu porád dokola, pricemž mne by se z toho dávno motala hlava. Patrne se mi motala i za nej, a to jsem sedela! Chodit dokola v jednom smeru pul hodiny musí být vysilující, nenašla bych své publikum. U téhle cásti koncertu jsem nejak predvídala, co cekat. Prece jen – je to bubeník. Chyba. Bubeník to sice je, ale ne takový, jaký bych predpokládala. Ne, že by cas od casu nebubnoval, buben opravdu zaznel, ale šlo spíše o ježdení ruzných nástroju po ploše jednoho obrovského bubnu. Zacalo to dobre – cinela, kterou vodil Antez kolem dokola. Znela jako varhany. Takový ten hluboký tón. Mám je ráda, znejí lépe, než vysoké, ty mi pripomínají sirény.
Antez se soustredil, venoval se jen zvuku. Nebylo na nem znát, jestli se do tónu trefil, ci naopak, nedal to najevo. Když prišly další tóny, byly už vysoké. Zase to pištení meluzíny, na kterou porádají hony, aby ji vyhnaly z komínu. Ovšem hlubokých tónu bylo více než u Judy. Ty byly jako pohlazení. Nejvíce me zaujala obrovská pružina. Nebo to alespon jako pružina vypadalo. Nevydávala ryze vysoké tóny, prevažovaly i nižší. Ty se mi samozrejme líbily. Všechny nástroje byly vyrobeny z kovu, proto ten zvuk, navíc pekne forte.

Záver
StudentPoint.cz 2013
---
Antez je bubeník a sochar(, který zkoumá zvukové jevy prostr(ednictvím jejich výrazného fyzického vnímání. Improvizuje, vytvár(í zvukové instalace, pu*sobí v divadle, zabývá se tancem, filmem… Jeho aktuální projekt Continuum jsou piecy pro te(lesný pohyb a tr(ení bicích nástroju*. Vyznac(ují se akustickými emisemi dlouhých zvuku*, které pu*sobí hypnoticky. Jeho práce je aktualizací tajemných pohybových a zvukových rituálu*, jejichž prožití není nepodobno psychoterapeutické seanci. Antezovy Kontinua mají nezvyklé zvukové textury, nebávale rozšir(ují be(žný rejstr(ík hry na bicí nástroje. Antez zpoc(átku využíval pr(evážne( c(inely, ale postupne( zac(al hledat jakýkoli typ perkusivních objektu*, které sami urc(ovaly rozvoj jeho práce. Na posluchac(e-diváka je kladen jistý požadavek, aby se ponor(il do intimity zvukové hmoty a oddal se obr(adu rozvíjení zvuku od obtížne ( slyšitelných úrovní po ultraintenzívní sekvence, od jemných zvukových hustot po nasycení celého prostoru.

Bludný kámen 2013