24/04/2017 Novi Sad /
Két   test,  két   középpont,   két    kör   hogy   befogadhassa   az   ősi   táncokból   megörökölt   szertartást.
Azok,  akik   megtapasztalják   egy   körbenjárás   rítusát,   hogy   olyan   energiát  hozzanak   létre  ami   elősegíti  a  szakrális aterializálódását
a  falakon  belül. Vagy  azért, hogy  a  démonok  távoltartá  sának  tárgya  legyen,  vagy  hogy  nélkülözhetetlen  legyen a Világ  Teremtésében.
To  the  natural  wave   vision   between   the  sky  and   the   surface   of   the   water.
Egy   jelenlét,   mely   átitatódik   az    ég    és    a    víztükör    között    megfigyelt    természetes    mozdulatokkal.
A   napforduló   alatti   tizenkét   téli   nap,   a   hold   mozgásainak   visszatükröződése,   amely   előrevetíti   a   tizenkét   eljövendő   hónapot.

                         & Antez.