24/04/2017 Novi Sad /
Dva tela, dvacentra, dva kruga dovoljni su za rituala nesleđnog iz prastarih plesova.
Onih prastarih plesova koji se služe ritualom plesanja oko svetog objekta da bi razvili energiju koja može da materijalizuje duhovno unutar zidova.
Bilo da ima cij da odagna demone, bilo da je neophodna za stvaranje sveta. Prisustvo se se prožima prirodnim pokretima koji se održavaju između neba i površine vode.
Dvanaest dana zimi tokom kratkodnevnice su odrazi mesečevih pokreta koji najavljuju narednih dvanaest meseci.
Denes Döbrei & Antez.
Denes Döbrei & Antez.